​✔ Miljøgodkendt        ✔ Specialister i tagrensning         ✔ Effektiv facaderens

TEKNIKKEN BAG

Nedenfor kan læses om teknikken bag følgende: 

Tagrensning af eternittage og betontagstenstage,facaderensning, algebehandling samt imprægnering.

TAGRENS ”ETERNIT – bølge eller skifer

At få renset og malet taget tager typisk 1-3 dage, afhængig af tagets størrelse.

Inden vi starter tagforbedringen, gennemgås taget fra ende til anden, så forløb og beløb står klart for dig som kunde.Vi ankommer med vores mobile renseanlæg og efter afdækning af loftsrum med plastik, vaskes taget med et tryk på 300-500 bar afhængig af tagets beskaffenhed. 

Renseanlægget genanvender op til 80% af vandet – det har betydning for både miljøet og det samlede vandforbrug.Tagets videre behandling afhænger af tagtype - er det bølgeeternit, skifereternit eller betontagsten?"Er dit ETERNIT bølge- eller skifertag fra før 1986? Så bevar det, det er nemlig væsentligt stærkere end et nyt tag.

Efter afvaskning renses og skylles kanter og overlæg, hvorefter hele tagfladen behandles med algebekæmpelse. Eventuelle skader udbedres, og taget grundes. Kanter og overlæg penselmales, før hele den øvrige tagflade sprøjtemales til den ønskede lagtykkelse og farve.

Er taget af asbest, er det ifølge lovgivningen ikke tilladt at rense taget selv, da materialet er sundheds– og miljøskadeligt.

BETONTAGSTEN

Når taget er grundigt afvasket, renses og skylles kanter og overlæg. Dernæst behandles med algebekæmpelse, og taget grundes. Efterfølgende penselmales på kanter og overlæg, og hele tagfladen sprøjtemales to gange, til den ønskede lagtykkelse og farve er opnået. Afhængig af tagets beskaffenhed kan taget alternativt imprægneres.Det er naturligt for os at efterlade vores arbejdsplads i nydeligt opryddet og rengjort stand.– alle vindskeder, sternbrædder, vinduer, vægflader m.m. spules grundigt efter.

FACADERENS

Valg af rensemetode er udelukkende afhængigt af overfladens karakter. Metoden, vi anvender, er yderst nænsom. Den er baseret på miljøcertificeret højtryksrenseudstyr, hvor trykket kan nå fra 0-500 bar med koldt eller 90oC varmt vand. Både vores anlæg og materialer er miljøcertificerede til også at rense asbestholdige underlag.IMPRÆGNERINGDet våde danske klima skaber ofte fugtproblemer for bygninger. Når regnen rammer overfladen, eksempelvis en porøs murstensvæg eller betonvæg, optager denne typisk 16 liter vand pr. m2, hvilket på sigt kan forårsage omfattende skader. Derfor er imprægnering afgørende for at holde fugten ude. Mindst lige så vigtigt er det, at imprægneringen er diffusionsåben, så bygningen kan ånde, slippe dampen ud og dermed gennemtørre. Vi benytter udelukkende godkendte og certificerede kvalitetsprodukter – som tilgodeser miljøet og har en holdbarhed på ca. 10 år til dette formål.

​​✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 3 anmeldelser på Facebook

Firmanavn & CVR​

PR Tag- og facaderens 

CVR: 17742035

Læs cookiedeklaration her

Kontakt os

Tlf.: 40 83 15 50
E-mail: pr@prtagrens.dk